FÚZE FIREM 
Zprostředkování finančních investic, oživení firemní budoucnosti

Hrozba insolvence je pro firmu velmi komplikovaná situace, přináší  časově a formálně velmi náročné postupy a pro věřitele znamená jen minimální šanci dostat se ke svým penězům.


Naprostá většina insolvencí je řešena konkurzem, vede tedy k definitivnímu konci podniku.

Nabízíme Vám šanci vyhnout se tomuto nepříjemnébu procesu formou spojení dvou podnikatelských subjektů. Vyhledáme pro Vás silného partnera, který dokáže využít Váš obchodní potenciál a přes počáteční investici dokáže firmu ekonomicky pozvednout a předejít tak možnosti úpadku dlužníka.


PROPOJENÍ FIREM:

Výhody holdingové společnosti: k ovládání stačí získání i 10 % 

Plus: omezení rizika krachu, právní a ekonomická samostatnost, významný podíl na trhu, velké investiční akce.

Mínus: ztráta právní subjektivity.

 ♦ Fúze (splynutí) - DOBROVOLNÉ SPOJENÍ 2 a více podniků do podniku jediného (nového) nebo splynutí do existujícího

♦ Rozdíl od nabídky k PŘEVZETÍ (přátelské) nebo PŘEVZETÍ (nepřátelské) přes odpor managementu. Fúze nemusí být zájmem veřejným! (úřad na ochranu hospod. soutěže)

3 typy fúze:

  1. horizontální (například 2 automobilky) 
  2. vertikální (doly a ocelárny) 
  3. konglomerátní (bez vzájemného vztahu)

♦ Nadnárodní spol. (MNC) - operují na celém světě - neakceptují národní zájmy

Transnacionální korporace - přizpůsobení v cílové zemi - akceptace národních zájmů

Strategické aliance - sdružená za účelem strategie - nákupu

º vznik nového právního subjektu